Skip links

Ham Perlit

Perlit siyah ve beyaz tonlardaki renklerde oluşabilen, cama benzeyen, volkanik bir kayaç türüdür.

DETAYLAR Hemen Şimdi Ara

Ham Perlit

Ham perlit Türkiye’de birçok sektörde kullanımda olan bir madendir. İnciye benzemesi sebebiyle Latincede inci anlamına gelen perla kelimesinden türemiştir. Perlit siyah ve beyaz tonlardaki renklerde oluşabilen, cama benzeyen, volkanik bir kayaç türüdür. Kimyasal olarak kararlı yapıda olması sebebiyle reaksiyona girmez, suda çözünmez ve asidik veya bazik özellik göstermez. Bunlar ve benzer kimyasal özellikleri sayesinde birçok sektörde tercih edilir.

Kullanım Alanları

Ham perlit kullanım alanları sektörlere göre değişse de kullanılmasının sebebi genellikle olarak kararlı bir maden olmasıdır. Dolayısıyla birçok alanda kullanılabilir. Perlit sanayi, inşaat, tarım ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe yıkama amaçlı kullanımı bulunan perlit mevcut alternatiflerinin çoğundan daha etkili bir madendir. İnşaat sektöründe ise izolasyon, sıva, yalıtım, yüzey döşemeleri ve dış bağlayıcılar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Tarım, gıda, ilaç ve kimya, sanayi ve metalürji sektörleri dışında birkaç alanda daha kullanılmaktadır. Perlit metalürji sektöründe de yaygın biçimde kullanılmaktadır

Metalürjide Perlit Kullanımı

Kararlı bir maden olan perlit metalürji sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Metalürjide perlit kullanımı izolasyon sağlaması ve yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi sebebiyle oldukça yaygındır. Metalürjik perlit, ham perlitin ısı verilerek genleştirilmesi vasıtasıyla elde edilir. Metalürjik perlitin bir diğer adı da genleştirilmiş perlittir. Genleştirilmiş perlit yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Genleştirilmiş perlit yüksek sıcaklığa dayanabilmesi sebebiyle metalürji sektöründe yaygın biçimde kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlardan biri olan dökümcülükte metalin soğuma sürecini uzatarak beklenmeyen yüzey gerilimini engellemesinin yanı sıra metal ve sıcaklık ile karşılaştığında herhangi bir reaksiyon göstermemesi gibi avantajları vardır. Bu avantajlar sayesinde döküm verimli, sağlam ve kaliteli olur. Perlit kullanılan dökümlerde hata payı minimuma iner.

Yüksek Sıcaklıkta Perlit

Metalürji sektörü, yüksek sıcaklıkta perlit reaksiyon göstermediği için genleştirilmiş perliti birçok alanda kullanmaktadır. Örneğin metalürjik flaks olarak dökümcülükte, sıvılaşmış metalin muhafaza edilmesinde, sıcak metallerin ısı kaybını engelleme amacıyla, demir çelik sanayinde metal küfünü dengelemek amacıyla, döküm kumunu hazırlarken katkı maddesi olarak ve birçok alanda daha kullanılır. Ayrıca demir ve çelik dökümlerinde oluşan yüksek sıcaklığı kontrol altında tutabilen genleştirilmiş perlit pota yapımında refrakter görevi görebilir.

Hemen Ara
Yol Tarifi Al